WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
differentiëren
lijst van 1e afgeleides
versie  2.3
omschrijving f(x) afgeleide voorbeelden
     
hoofdregel xn n . xn - 1 5x4 4 . 5x3     n ≠ 0
√x ½ . x = 1 / 2√x
1 / x -1 . x-2 = -1 / x2
| x | x . | x |-1
somregel f + g f ' + g' 3x2 - 2x + 1 6x1 - 2
kettingregel f(g) f '(g) . g' (x2 - 10x)3 3 . (x2 - 10x)2 . (2x - 10)
produktregel f . g f ' . g + f . g' x . √(5 - x) 1 . √(5 - x) + x . ½√(5 - x) . -1
quotientregel f / g (f ' . g - f . g') / g2    
         
exponentiëel ex ex zijn gelijk aan elkaar
gx gx . ln g 23x - 5 23x - 5 . ln 2 . 3
         
logaritme ln x x-1     met x > 0    
glog x (x . ln g)-1    
         
goniometrie sin x cos x    
cos x - sin x    
tan x 1 / cos2 x    
cot x -1 / sin2 x