WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
differentiëren  -  quotientregel
f / g  -->  (f ' . g - f . g') / g2
versie  2.3
voorbeeld 1