WISkunst
wiskunde in  beeld gebracht
Dragon curve
versie  2.4
  iteratie:De Dragon curve, ook bekend als de Heighway curve,
werd onderzocht door J. Heighway en beschreven in
1967.

iteratie
-  begin met een lijnstuk (blauw)
-  maak een kopie daarvan (rood) 90° gedraaid vast aan
    het uiteinde, rotatie met de klok mee
-  maak een kopie van de nieuwe vorm 90° gedraaid vast
    aan het uiteinde, etc.
-  aantal iteraties oneindig, maar hier beperkt tot 12.

eigenschappen
-  zelfgelijkend, de delen zijn gelijkvormig aan het geheel
-  de curve kruist zichzelf nergens
-  vlakvullend, goed te zien vanaf 12 iteraties
-  het centrale patroon herhaalt zich naar de uiteinden,
    telkens 45° gedraaid en met een reductie van √2,
    goed te zien vanaf 12 iteraties
-  fractal dimensie: ln 2 / ln √2 = 2
-  de curve wordt oneindig lang.