WISKUNST
wiskunde in beeld
Ellips
(x - x0)2
____
a2
+
(y - y0)2
____
b2
=  1
x(t) = x0 + a cos(t)
y(t) = y0 + b sin(t)
versie  2.3
parameters wijzigen:
- vul waarden in en dan enter
- òf met sliders (geen enter nodig)
- decimale punt ipv komma (1 dec.)

           
waarden:
x0 -5.0  t/m  5.0
y0 -2.0  t/m  8.0
punt P 0.10  t/m  0.90
as a 1.0 t/m  12.0
as b 2.0  t/m  12.0
beginwaarden
-15
15
15
-15