On-line algebra
Met dit scherm kunnen eenvoudige wiskundige formules worden bewerkt, zie de voorbeelden.
Werk in uitvoering: aan deze applicatie wordt nog gewerkt.

Voorbeelden

differentiëren:
somregelf(x) = 2x³ - 4x² + 12x - 20
 
integreren:
somregelf(a) = 5a³3 + 4a²2 + 10a + 30
 
bewerken:
soma²2 + 3ab + 5ab - b²2 - 20ab = 0
produkt4a²2 * 3ab²2 + 5c²3d * 6d²4 = 0
term li/re5α + 10 = 6β + 10γ + 15
haken wegf(a) = (2a + 3) * (4a + 5) - 100
voer functie of vergelijking in:
 

 

voer, indien nodig, extra gegevens in:
 

kies bewerking:

resultaat:
  


tabellen:
calc
expc
coef
expo
1 vari
1 expa
2 vari
2 expa
3 vari
3 expa


invoer: