WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
arccosinus functie
ƒ(x) = arccos(x)  of  cos-1(x)
versie  2.3
arccos is de inverse van cosinus met domein beperkt tot [0, π], gespiegeld langs de lijn y = x

domein = [-1, 1]
bereik   = [0, π]

cos x = p -->
x = arccos p + k.2π  of
x = 2π - arccos p + k.2π
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh