WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
arccotangens
ƒ(x) = arccot(x)  of  cot-1(x)
versie  2.3
arccot is de inverse van cotangens met domein beperkt tot [0, π], gespiegeld langs de lijn y = x

domein = R
bereik   = [0, π]

relatie met arctan:
arccot  =  ½π  -  arctan

afgeleide = -1 / (1 + x2)
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh