WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
arctangens functie
ƒ(x) = arctan(x)  of  tan-1(x)
versie  2.3
arctan is de inverse van tangens met domein beperkt tot [-½π, ½π], gespiegeld langs de lijn y = x

domein = R
bereik   = [-½π, ½π]

afgeleide = 1 / (1 + x2)
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh