WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
cosinus functie
ƒ(x) = cos(x)
versie  2.3
cosinus :
X-waarde van een punt op de goniocirkel, zie animatie
enkele waarden:
grad 30° 45° 60° 90°
rad 0 1/6 ¼ 1/3 ½
cos 1 ½√3 ½√2 ½ 0

afgeleide : - sin x
inverse : arccos x of cos-1 x
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh