WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
hyperbolische cosinus
ƒ(x) = cosh (x)
versie  2.3
cosh  =  ½ ( ex  +  e-x )
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh