WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
cotangens
ƒ(x)  =  cot x  =  cos x / sin x
versie  2.3
cotangens : cos x / sin x  =  1 / tan x

zie animatie
enkele waarden:
grad 30° 45° 60° 90°
rad 0 1/6 ¼ 1/3 ½
cot √3 1 1/3√3 0

asymptoten :  x = 0  en  x = π
afgeleide :  -1 / sin2 x
inverse :  arccot x  of  cot-1 x
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh