WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
animatie cotangens functie
ƒ(x) = cot x = cos x / sin x
versie  2.3
cotangens :
X-waarde snijpunt S van raaklijn door N en lijn MS met hoek φ

animatie beperkt tot :
φ van 90° naar 29°
grad 30° 45° 60° 90°
rad 0 1/6 ¼ 1/3 ½
cot √3 1 1/3√3 0
φ
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh