WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
cosecans functie
ƒ(x) = csc x  =  1 / sin x
( sin x ≠ 0 )
versie  2.3
cosecans : 1 / sin x
enkele waarden:
grad 90° 180° 270° 360°
rad 0 ½ 1 2
csc 1 -1

asymptoten : x = 0  en  x = π
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh