WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
sinus functie
ƒ(x) = A sin( f ( x - φ) ) + E
versie  2.3
parameters:
A amplitude
f frequentie
φ hoekfase
E evenwichtslijn
enkele waarden:
grad 30° 45° 60° 90°
rad 0 1/6 ¼ 1/3 ½
sin 0 ½ ½√2 ½√3 1

afgeleide : cos x
inverse : arcsin x of sin-1 x
beginwaarden
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh