WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
hyperbolische sinus
ƒ(x) = sinh (x)
versie  2.3
sinh  =  ½ ( ex  -  e-x )
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh