WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
tangens functie
ƒ(x)  =  tan x  =  sin x / cos x
versie  2.3
tangens : sin x / cos x

zie ook animatie
enkele waarden:
grad 30° 45° 60° 90°
rad 0 1/6 ¼ 1/3 ½
tan 0 1/3√3 1 √3


asymptoten :  x = ½π  en  x = 1½π
afgeleide :  1 / cos2 x
inverse :  arctan x  of  tan-1 x
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh