WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
animatie tangens functie
ƒ(x) = tan x = sin x / cos x
versie  2.3
tangens :
Y-waarde snijpunt S van raaklijn door N en lijn MS met hoek φ

animatie beperkt tot :
φ van 0 naar 66°
enkele waarden:
grad 30° 45° 60° 90°
rad 0 1/6 ¼ 1/3 ½
tan 0 1/3√3 1 √3
φ
cotangens :
de X-waarde van snijpunt aan de goniocirkel
grad 30° 45° 60° 90°
rad 0 1/6 ¼ 1/3 ½
cot
φ
sin
cos
tan
cot
sec
csc
arcsin
arccos
arctan
arccot
sinh
cosh