WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
trendlijn
ƒ(x)  =  g(x) + h(x)
g(x)  =  sin (x)
h(x)  =  trendlijn
versie  2.3
Voorbeeld 1:

ƒ(x)  =  2 sin x + ½x + 1

g(x)  =  2 sin x

h(x)  =  ½x + 1
Voorbeeld 2:

ƒ(x)  =  3 sin x + 0.1 x2 + 1

g(x)  =  3 sin x

h(x)  =  0.1 x2 + 1
Voorbeeld 3:

ƒ(x)  =  ¾ sin 3x - ¼ (x - 4)2 + 3

g(x)  =  ¾ sin 3x

h(x)  =  - ¼ (x - 4)2 + 3
voorbeeld 1
voorbeeld 2
voorbeeld 3