WISKUNDE
in beeld
Gulden snede spiraal
De gulden snede spiraal onstaat door het stapelen van blokken in een bepaalde verhouding, zie constructie spiraal

De lengte van een blok t.o.v. een naastgelegen blok is de gulden snede. Gezien van klein naar groot :
lengte kleinstee blok is 1,  2e blok φ,   3e blok φ2, ...  ne blok φn-1
M.a.w. de groeifactor van binnen naar buiten is φ en van buiten naar binnen 1/φ

Elk blok bevat een cirkelsegment van 90° waardoor een spiraal ontstaat.

Bij een 'vloeiende' spiraal wijzigt de straal continu, bij deze spiraal stapsgewijs per blok.
versie  2.0