WISKUNDE
in beeld gebracht
Gulden snede spiraal
centrum bepalen
Het centrum van de gulden snede spiraal wordt alsvolgt bepaald :

Trek de diagonalen DB en CE.
(Deze staan loodrecht opelkaar).

Bepaal snijpunt S. Dit is het centrum van de spiraal.

voor constructie van de spiraal zie constructie spiraal
versie  2.0