WISKUNDE
in beeld
Gulden snede spiraal
constructie
Constructie van de gulden snede spiraal :

klik een aantal keren op de menukeuze 'constructie spiraal'

In elk blok wordt een cirkelsegment van 90° getekend.

Voor de kleinere blokken zijn 2 diagonalen nodig

Op het snijpunt van diagonaal en lijnstuk kan een nieuw lijnstuk worden getrokken voor het volgende blok, enz.

Het centrum van de spiraal ligt op het snijpunt van de diagonalen.
versie  2.0