WISKUNDE
in beeld gebracht
Gulden snede
en de rij van Fibonacci
n     ƒn / ƒn-1
1
11/11
22/12
33/21,5
55/31,666667
88/51,6
1313/81,625
2121/131,615385
3434/211,619048
5555/341,617647
8989/551,618181
144144/891,617978
233233/1441,618056
377377/2331,618025
610610/3771,618037
Fibonacci-rij : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ...

Vanaf 2 is elk getal de som van de 2 voorgaande getallen. Het is een Lucas-rij.
Een Lucas-rij heeft als eigenschap : ƒn = ƒn-1 + ƒn-2

De groeifactor van de Fibonacci-rij is niet gelijk aan φ maar convergeert wel naar φ toe, zoals te zien is in de grafiek en de tabel.
Bij 610 is het verschil met φ nog slechts ≈ 0,000003.
versie  2.0