WISKUNDE
in beeld gebracht
Gulden snede
overzicht
gulden snede
  getal φ bepalen
  constructie gulden snede (1)
  constructie gulden snede (2)
  gulden rechthoek
   
rij van Fibonacci
   
gulden snede spiraal
  centrum spiraal
  constructie spiraal
  eindresultaat
   
   
   
   
versie  2.0