WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
harmonische trilling
u(t) = A sin ( ωt + φ )
versie  2.3
Harmonische trilling
Een harmonische trilling zonder
demping wordt weergegven door
A sin (ωt + φ) waarbij:
-  A is amplitude
-  ω is hoekfrequentie, in radialen
-  φ is hoekfase, in radialen.

Voorbeeld geluidstrilling
Bij een toon van 440Hz is:
-  ω = 2πƒ, met ƒ is frequentie in Hz (trillingen/sec.)
-  ƒ = 440 en ω = 440 . 2π
-  periode (trillingstijd) T = 2π/ω = 1/ƒ = 1/440 sec.
Als 2 of meer tonen worden samengevoegd, wordt
een samengestelde toon hoorbaar, zie interferentie.

Parameters wijzigen
-  Voer de waarden in en toets enter,
-  òf gebruik de schuiven (geen enter nodig)
-   zie ook de helpinfo.
A amplitude -4  t/m  4
ω hoekfreq. 0  t/m  10
φ hoekfase -3.14  t/m  3.14

Gegevens wijzigen
Amplitude, frequentie en beginfase
kunnen op 2 manieren worden gewijzigd:
- met invoerrubrieken,  de grafiek wijzigt na de
   enter-toets
- met schuiven (sliders),  de grafiek reageert direct,
   geen enter nodig.

Invoerrubrieken en schuiven zijn aan elkaar ge-
koppeld:  als de één wijzigt, verandert ook de ander.
Schuiven hebben altijd een onder- en bovengrens, daarom zijn invoerrubrieken ook begrensd.

Invoerrubrieken
-  amplitude   -4 t/m 4
-  frequentie   0 t/m 10  
-  beginfase     -3.14 t/m 3.14  
-  waarden in 2 decimalen
-  gebruik een decimale punt i.p.v. komma
-  naar de volgende rubriek: tab-toets
-  grafiek opnieuw berekenen: enter-toets sluit
beginwaarden