WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
animatie harmonische trilling
u(t) = A . e-γt sin ( ωt + φ )
versie  2.3
t = [0, 3 π]
uitleg
start
stop
A + -  
γ + -  
ω + -  
φ + -  
voorbeelden:
A  amplitude
γ  demping
ω  frequentie
φ  beginfase


Animatie
Een harmonische trilling (met demping) wordt weergegven door A sin . e-γt (ωt + φ).
Voor meer achtergrond daarover zie gedempte trilling.
De animatie toont geleidelijk de opbouw van de grafiek vanaf  t = 0  tot  t = 3.2π.
Ter vergelijking wordt met een dunne lijn tevens de basisgrafiek getoond
(met amplitude 1, demping 0, frequentie 1 en beginfase 0).

Animatie starten
Klik op één van de knoppen amplitude, demping, freqentie of beginfase.
De animatie stopt vanzelf bij t = 3.2π.
Daarna opnieuw tonen: klik op start.

+ en - knoppen
Met deze knoppen kunnen de parameters worden gewijzigd.
A  amplitude:  -5  t/m  5
γ  demping:  0  t/m  5
ω  frequentie:  0  t/m  10
φ  beginfase:  -1 π  t/m  +1 π sluit