WISkunst
wiskunde in  beeld gebracht
inleiding
versie  2.4

Deze website is ontstaan uit de behoefte om mijn basiskennis van de wiskunde na een aantal jaren weer eens
op te frissen. Echter, door op deze manier met wiskunde bezig te zijn, deed ik een belangrijke ontdekking voor mijzelf:
net als bijvoorbeeld muziek bezit ook wiskunde een grote schoonheid.

Wiskundige schoonheid is te vinden in:
-  grafieken, zoals de fraaie figuren van Lissajous, vlinderkromme, of Mandelbrotfractal.
-  getallen, bijvoorbeeld de opmerkelijke eigenschappen van priemgetallen, of de Fibonacci-reeks
-  formules, zoals de befaamde formule van L. Euler   eiπ + 1 = 0
Vele wetenschappers en filosofen hebben dat ook verwoord. Bertrand Russell was één van hen, zoals blijkt uit het citaat op
de startpagina.

Wetenschappers, waaronder de wiskundige Michael Atiyah, hebben in 2014 hersenonderzoek gedaan bij 15 wiskundestudenten.
De proefpersonen kregen een zestigtal formules te zien. Uit fMRI-scans bleek dat hetzelfde hersengebied (mOFC) werd geactiveerd
als doorgaans gebeurt bij het ervaren van beeldende kunst of mooie muziek. Genoemde formule van Euler scoorde hoog, evenals bijv.
de hoekformule cos2φ + sin2φ = 1. Voor meer info zie artikel.


Als enthousiast muziek- en wiskundeliefhebber heb ik getracht die schoonheid in beeld te brengen. De website bevat een
aantal onderwerpen die mij interessant leken, zoals Lissajous-figuren, wiskundige krommen, vlakvulling en fractals. Ook heb
ik een verbinding gelegd met muziek. Er zijn een aantal animaties toegevoegd die een en ander illustreren.
Het in beeld brengen ervan is het eigenlijke doel geworden van deze website.
Speciale dank ben ik verschuldigd aan mijn broer voor zijn inspirerende opmerkingen en het kritisch nalezen van alle schermen.

Voor suggesties en opmerkingen: info@wisbe.nl