WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
iteratie van reële getallen
y = x² + c
versie  2.3

Iteratie
Herhaald uitvoeren van de bewerking  y = x² + c.
De gevonden y is de x in de volgende iteratie.
Dat levert 2 soorten eindwaarden op:
-  een ongebonden gebied van eindwaarden die ∞ worden
-  een gebonden gebied van eindwaarden die binnen
    bepaalde grenzen blijven, afh. van de waarde van c.
Zie ook iteratie met complexe getallen.

Kies een startwaarde x, constante c en aantal iteraties.
Verhoog het aantal iteraties met de page-up toets,
de bijbehorende eindwaarde van y wordt getoond.
startwaarde x
constante  c
iteraties
c = 0
c = -0.5
c = -1
c < -2  of  > 0.25
c = -1.39
c < -1.39