WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
Epicycloïde
constructie
x(t) = (R + r) cos t - r cos ( R + r/r . t )
y(t) = (R + r) sin t - r sin ( R + r/r . t )
t = [0, 2π]
versie  2.3

Epicycloïde
epi bovenop, kuklos cirkel (Grieks)
reeds genoemd door Aristoteles

punt P op de kleine cirkel (straal r)
die buiten de grote cirkel (straal R)
draait, beschrijft een epicycloïde;
klik op de knop 'epicycloïde tekenen'

Het aantal 'bloembladen' wordt
bepaald door R : r.  Alleen als R : r
een geheel getal is, ontstaat er
een gesloten kromme.

Speciale gevallen :
Nefroïde   met R = 2r
Cardioïde met R = r
      R : r
3 : 1
4 : 1
5 : 1
6 : 1
12 : 1