WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
Epitrochoïde
constructie
x(t) = (R + r) cos t - d cos ((R + r)/r . t)
y(t) = (R + r) sin t - d sin ((R + r)/r . t)
t = [0, 2π]
versie  2.3

Epitrochoïde
epi bovenop, kuklos cirkel (Grieks)

punt P op afstand d van het middel-
punt van de kleine cirkel die buiten
de grote cirkel draait, beschrijft een epitrochoïde;
klik op 'epitrochoïde tekenen'.

d kan kleiner of groter zijn dan
straal r van de kleine cirkel.
d < r : zie voorbeeld 1
d > r : zie voorbeeld 2, 3 en 4

als d = r ontstaat een epicycloïde
   R : r : d
4½  1½  1
5   1   1½
5    1    2
4½  1½  3