WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
Roos kromme
r = a sin nθ
θ = [0,  t π]
versie  2.3

Roos kromme:
rhodonea (Lat.), ofwel 'roos'
G. Grandhi (1728)

parameters:
-   a : grootte van de bloembladen
-   n bloembladen als n = oneven
-   2n bloembladen als n = even
-   t : domein θ (π rad)
zie  overzicht

Als n irrationaal is, bijv. φ (gulden snede),
dan ontstaan er oneindig veel bloembladen,
zie voorbeeld met φ (= 1,6180...)

n kan ook rationaal zijn, bijv. ½ of ¼,
zie voorbeelden

speciale gevallen:
-  trifolium
-  quadrifolium
-  cardioïde