WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
Lissajous
Lissajous
met demping
x(t) = A1 . e1t sin ( ω1t + φ )
y(t) = A2 . e2t sin ( ω2t )
versie  2.3
voorbeeld 1
voorbeeld 2
voorbeeld 3
voorbeeld 4
voorbeeld 5
amplitude A1
A2
demping γ1
γ2
frequentie ω1
ω2
beginfase φ
-10
10
10

invoerrubrieken
let bij het invoeren van amplitude, frequentie,
demping en beginfase op het volgende:
-  amplitude   0 t/m 8
-  demping     0 t/m 0.20  
-  frequentie   0 t/m 30  
-  beginfase     0 t/m 3.14  
-  waarden tot in 2 decimalen
-  gebruik een decimale punt i.p.v. komma
-  naar de volgende rubriek: tab-toets
-  Lissajousfiguur opnieuw berekenen: enter-toets

schuiven (sliders)
De waarden voor amplitude, frequentie, demping
en beginfase kunnen ook met schuiven gewijzigd
worden. De Lissajousfiguur reageert daar direct op.

Schuiven en invoerrubrieken zijn aan elkaar ge-
koppeld: als de één wijzigt, verandert de ander ook.
Schuiven hebben altijd een boven-  en ondergrens,
daarom hebben invoerrubrieken ook die grenzen.

Onder het blok met invoergegevens staan de
formules voor x(t) en y(t) met ingevulde waarden
voor amplitude, demping, etc. sluit