WISkunst
wiskunde in  beeld gebracht
matrix
calculator
versie  2.4
matrix A:

dim. x
matrix B:

dim. x
voer matrix A in: help
voer matrix B in: help
kies functie:


A: 4 x 4
B: 4 x 4
C: 4 x 4

Met deze toepassing kunnen de hieronder genoemde bewerkingen op matrices worden uitgevoerd.
Voor het oplossen van lineaire vergelijkingen m.b.v. matrices, zie lineaire vergelijkingen.

C=A+B   som mits A en B even groot zijn, dus beide evenveel rijen en evenveel kolommen
tel de overeenkomstige elementen van A en B bij elkaar op en plaats in C,
voor elk element van A en B geldt: aij + bij = cij,   1 ≤ i ≤ m,   1 ≤ j ≤ n
C=A-B   verschil mits A en B even groot zijn, dus beide evenveel rijen en evenveel kolommen
trek de overeenkomstige elementen van A en B van elkaar af en plaats in C,
voor elk element van A en B geldt: aij - bij = cij,   1 ≤ i ≤ m,   1 ≤ j ≤ n
C=AB produkt mits A een m x n matrix en B een n x p matrix is, dus A met n kolommen en B met n rijen,
het produkt C wordt een m x p matrix
voor elk element in C wordt het produkt AB bepaald, ofwel cij = som airbrj  (met r = 1 ... n)
C = An macht mits A is vierkant, dus m rijen en m kolommen
A tot de macht n, waarbij n een geheel getal, ≥ 2
C = nA scalair
produkt
vermenigvuldig elk element van A met een getal n en plaats het produkt in C, dus Cij = n . Aij
det A deter-
minant
zie determinant matrix
inv A inverse zie inverse matrix
A = I eenheids-
matrix
mits A een n x n matrix, dus een vierkante matrix
alle elementen op de diagonaal zijn gelijk aan 1, dus aij = 1  waarbij i = j
alle overige elementen zijn gelijk aan 0
AT trans-
poneren
als A een m x n matrix is, dan is AT een n x m matrix
verander de rijen in kolommen en kolommen in rijen
AB verwisselen verwissel matrix A en B,  aij wordt bij en omgekeerd
kan bijv. gebruikt worden om aan te tonen dat AB en BA lang niet altijd hetzelfde zijn
C ➔ A verplaatsen verplaats matrix C naar A,  aij wordt cij
kan bijv. gebruikt worden om met een tussenresultaat in C verder te rekenen
nieuwe matrix invoeren
-  naam of korte omschrijving (optioneel)
-  dimensie: aantal rijen (2 t/m 9) en aantal kolommen (2 t/m 9)

-  tussen de getallen: één spatie of komma
-  getallen: decimale punt i.p.v. komma (bijv. 3.125)
-  pi, e en breuken zoals 2/3 worden omgezet in hun decimale waarde

-  einde rij: enter-toets
-  einde invoer: klik op enter-knop

voorbeeld
 

matrix bewaren
-  kies matrix nummer (M1 t/m M9)
-  klik op save-knop
-  maximaal 9 matrices worden in het geheugen bewaard

bestaande matrix ophalen
-  kies matrix nummer (M1 t/m M9)
-  klik op load-knop

berekeningen
-  voor uitleg over de functies, klik op de uitleg-knop

afronding getallen
-  de standaard afronding is op 5 decimalen.
-  bepaal hieronder op hoeveel decimalen moet worden afgerond, minimaal 0 en maximaal 6 decimalen.
matrix A  
matrix B
matrix C
det A