WISkunst
wiskunde in  beeld gebracht
matrix toepassing
kleurverloop
versie  2.4
Voor het goed functioneren van dit scherm is een recente browser nodig: zie help.

Een fraaie matrixtoepassing is het kleurverloop zoals hieronder is afgebeeld.
Het betreft een vierkante matrix van 400 x 400 gekleurde pixels (schermpunten).

Deze matrix kan beschouwd worden als een 3-dimensionale matrix: 400 x 400 x 4.
Elke cel van de matrix kent nl. 4 variabelen: de rood-, groen-, blauw- en alfawaarde,  lees meer....

Met deze matrix kan een kleurverloop (Eng. gradient) worden gemaakt.
Zie de voorbeeldknoppen, ˛f selecteer zelf het kleurverloop en klik op 'toon kleurverloop':
-  kleur 1 en 2
-  de vorm van het kleurverloop: lineair, cirkelvormig of concentrische cirkels
-  de hoek van het kleurverloop: horizontaal, verticaal of diagonaal, d.w.z. de hoek met een horizontale lijn, met de klok mee.
rood
groen
blauw
alfa
 
155
50
204
0.5
 
255
0
0
0.7
voorbeelden:
Voorbeeld berekening verticaal kleurverloop:
-  roodwaarde 1e kleur = 155
-  roodwaarde 2e kleur = 255
-  verschil = 255 - 155 = 100
-  hoogte matrix = 400 rijen
-  dus stapgrootte van het verloop is 100/400 = 0.25
-  van boven naar beneden wijzigt de roodwaarde bij
    elke matrixrij met 0.25
-  steeds afgerond op een geheel getal tussen 0 en 255

-  bij horizontaal verloop (hoek 90° en 270°) wijzigt de
    roodwaarde bij elke matrixkolom met 0.25

-  bij diagonaal verloop (bijv. hoek 45°) wijzigt de
    roodwaarde langs de verschuivende diagonalen

-  bij cirkelvormig verloop vanuit het centrum wijzigt de
    roodwaarde langs de omtrek van de cirkels.


Selecteer de rgba-kleurwaarden (rood, groen, blauw, transparantie),
klik op OK en daarna op de knop 'toon kleurverloop':

Recente browser
Voor het goed functioneren van dit scherm is een recente browser nodig:
-  vanaf Chrome 26,  Safari 6.1,  Firefox 16,  Opera 15,  IE 10,  Android 4.4,  iOS 7.0


RGBA-waarde van de kleur
Elke kleur kent 4 variablen, de zgn. RGBA-waarde:

roodwaarde0 - 2550 = geen rood255 = volledig rood
groenwaarde0 - 2550 = geen groen255 = volledig groen
blauwwaarde0 - 2550 = geen blauw255 = volledig blauw
alfawaarde0 - 10 = geheel transparant1 = niet transparant

De rood-, groen- en blauwwaarde zijn gehele getallen tussen 0 en 255, zonder decimalen.
De alfawaarde, ofwel de mate van transparantie (doorzichtigheid), wordt met decimalen genoteerd,
bijv. 0.5 betekent half doorzichtig.

Voorbeelden:
wit = 255,255,255,1     rood = 255,0,0,1     grijs = 127,127,127,1     zwart = 0,0,0,1

Nog afgezien van de transparantie, zijn er met rood, groen en blauw theoretisch 256³, ofwel ruim 16 miljoen, verschillende
kleuren mogelijk. Moderne computerschermen kunnen 16384 verschillende kleuren tonen.

Er zijn ook andere methoden om kleuren in te delen, zoals de HSL-waarde. Deze bestaat uit 3 variabelen:
hue (tint), saturation (verzadiging) en lightness (lichtheid, ofwel intensiteit).

Voor meer info over kleuren, klik hier.

voorbeelden kleurverloop
voorbeeld 1
voorbeeld 2
voorbeeld 3
voorbeeld 4
voorbeeld 5
andere matrix toepassingen: