WISkunst
wiskunde in  beeld gebracht
matrix toepassing
verkeersnetwerk
versie  2.4
Gegeven:
-  onderstaand diagram toont een netwerk van verkeerswegen met 4 kruispunten
-  op deze wegen is uitsluitend éénrichtingsverkeer mogelijk
-  op diverse plekken werd op een bepaalde dag van 18 - 19.00 uur het aantal passerende auto's gemeten

Gevraagd:
-  bepaal de aantallen auto's voor a, b, c, d en e
-  zijn er meerdere oplossingen mogelijk? zo ja, waarom?
-  één van de aantallen a t/m e heeft een opvallende waarde, welk aantal?


Oplossing:
-  de verkeerstromen rond de kruispunten vormen een stelsel van 4 lineaire vergelijkingen met 5 onbekenden: a, b, c, d en e
-  het stelsel kan worden opgelost m.b.v een 4 x 5 matrix, zie matrix 1
-  wijzig desgewenst de metingen en klik op de bereken-knop: na de Gauss-eliminatie worden a t/m e getoond in matrix 2

-  variabele e:
    uit de Gauss-eliminatie blijkt dat het stelsel oneindig veel oplossingen heeft, want voor e kan een willekeurige waarde
    worden gekozen

-  variabele d:
    in het voorbeeld is d negatief, d.w.z. de verkeerstroom loopt van kruispunt D naar C in plaats van andersom zoals het
    diagram suggereert, de pijl tussen D en C moet naar C gericht zijn.
Metingen (van links naar rechts):
             
bereken
Vergelijkingen  (1e matrix):
A:(1)(1)
B:(2)(2)
C:(3)(3)
D:(4)(4)
Oplossingen  (2e matrix):

metingen invoeren
-  gehele getallen, van 0 t/m 9999
-  klik daarna op de bereken-knop


afronding resultaten
-  op hele aantallen
sluit

Voorbeelden van matrix toepassingen
lineaire vergelijkingen oplossen
een cirkel door 3 punten
een parabool door 3 punten
warmteplaat
verkeersnetwerk
spoorwegkaart
kleurverloop