WISkunst
wiskunde in  beeld gebracht
matrix toepassing
spoorwegkaart
versie  2.4
NS
Arriva
Syntus
Veolia
Bovenstaand diagram toont de spoorkaart van de Nederlandse Spoorwegen in de Betuwe. Het betreft de situatie van 2013.
Inmiddels rijdt Arriva op het traject Tiel - Arnhem. Op elk traject is er tweerichtingsverkeer.
We beperken ons in dit scherm tot de volgende 6 stations:

UT   UtrechtLE  LeerdamKE   Kesteren
GE   GeldermalsenTI    TielAR   Arnhem

Gevraagd:
-  de graaf van bovengenoemde stations
-  matrix V van rechtstreekse verbindingen, dus verbindingen zonder tussenstop(s)
-  de betekenis van V²,   V³,   V + V²,   V + V² + V³
-  het maximaal aantal benodigde tussenstops tussen 2 stations
-  de graad van verbindingen van de graaf
-  de diameter van de graaf

Graaf:
-  de graaf toont een sterk vereenvoudigde situatie, uitgaande van de 6 genoemde stations
-  de graaf werkt in beide richtingen, het is een zgn. ongerichte graaf

Verbindingsmatrix V:
-  V is symmetrisch t.o.v. de hoofddiagonaal en bevat alleen de waarden 0 en 1
-  1 = 1-staps verbinding (zonder tussenstop), 0 = meer-staps verbinding, dus met tussenstop(s)
-  voor V²  en verder: zie de knoppen hierna.
van:
UT
GM
LE
TI
KE
AR
naar:
UT
GM
LE
TI
KE
AR
van:
UT
GM
LE
TI
KE
AR
naar:
UT
GM
LE
TI
KE
AR

Voorbeelden van matrix toepassingen
lineaire vergelijkingen oplossen
een cirkel door 3 punten
een parabool door 3 punten
warmteplaat
verkeersnetwerk
spoorwegkaart
kleurverloop