WISkunst
wiskunde in  beeld gebracht
wiskunde & muziek
introductie
versie  2.4
Introductie

Voor de meesten van ons gaat het bij muziek om een beleving van emoties, sfeer, ritme, schoonheid, e.d.
Bij deze website ligt het accent op de onderliggende ordening, d.w.z. diverse wis- en natuurkundige aspecten van
muziek.

Wie zich verdiept in de relatie tussen muziek en wiskunde, betreedt een boeiende wereld van boventonen,
reine intervallen, pianostemming, staande golven, frequentie-analyses, toonklassen, en nog veel meer.

Het is een zeer uitgebreid terrein. Deze website is slechts een 'opmaat' daartoe. Ik heb een selectie gemaakt van enkele
onderwerpen die mij in het bijzonder aanspreken.
Er zijn een aantal animaties en geluidsfragmenten toegevoegd die een en ander illustreren.

N.B.
Toonhoogtes worden aangeduid met de wetenschappelijke notatie (de centrale a van 440Hz als A4, een octaaf lager als A3,
een octaaf hoger als A5, etc.).

Voor suggesties en opmerkingen: info@wisbe.nl