Priemgetallen
Dit scherm kent de volgende functies:
-  kies een getal en toon vanaf dat getal de eerstvolgende priemgetallen en hun hiaten, ook als grafiek
-  toon vanaf dat getal de eerstvolgende priemtweelingen en hun hiaten, ook als grafiek
-  ontbind het getal in priemfactoren
-  toon een grafiek van de priemdichtheid in de intervallen 1-10, 10-100, 100-1000, 1000-10000, ...
-  kies een interval, bijv. 1 - 1000, en tel het aantal priemgetallen, ook als percentage.

Neem bijv. het getal 396733. Dat is het eerste getal dat gevolgd wordt door een hiaat van 100.
Of controleer het getal 524287. Het was het grootst bekende priemgetal ten tijde van koningin Elizabeth I (rond 1600).
Of ontbind 9699690 in priemfactoren.
De grafiek van de priemdichtheid laat een mooie dalende lijn zien. Bij nog grotere intervallen zal die lijn waarschijnlijk
oneindig dicht de x-as naderen, maar vanwege de stelling van Euclides ("Er zijn oneindig veel priemgetallen") nooit de x-as raken.
priemgetallen
tweelingen
priemfactoren
tel priemgetallen
priemdichtheid
versie  2.3