WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
raaklijn bepalen
van ƒ(x) = ax2 + bx + c  en  raakpunt P
versie  2.3
  kies parameters en enter:
 (decimale punt ipv komma)

ƒ(x) a
b
c
raakpunt xp
bepalen raaklijn y = ax + b :

1.  ƒ(x) = x2 + 2x - 5

2.  helling P = ƒ'(x) = 2x + 2

3.  a = helling P = 2 . 5 + 2 = 12

4.  vgl. wordt y = 12x + b

5.  b = y - 12x

6.  b = 30 - 60 = -30

7.  vgl. wordt : y = 12x - 30
beginwaarden