WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
Riemann som
ƒ(x) = A sin x
versie  2.3
Kies een voorbeeld.

Parameters wijzigen:
-  vul waarden in, daarna enter-toets
-  òf met sliders (geen enter nodig)
-  decimale punt ipv komma.

amplitude A
interval min
max
deelinterval Δx
Riemann somtype
   
waarden:  
A -4 t/m 4
min. -10 t/m 10
max. 0 t/m 10
Δx 5 t/m 500
beginwaarden
voorbeeld
x2
sin x