WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
Logaritmische spiraal
r = a . e
φ [0,  8π]
versie  2.3
start animatie
raaklijn