WISkunst
wiskunde in  beeld gebracht
transformaties
ƒ(x)  =  (ax - b)2 + c        (voorbeeld)
versie  2.4
Kies een transformatie (links), gebruik de pijltjestoetsen en zie hoe de formule verandert.
ƒ(x) =
gebruik de pijltjestoetsen
òf vul parameters in en enter

a
b
c
φ


rotatie :
tx = x cos φ - y sin φ
ty = y cos φ + x sin φ
linksom   :  φ   1/12π hoger
rechtsom :  φ   1/12π lager
transformatie:
translatie
strek/krimp
spiegel x-as
spiegel y-as
rotatie
reset
Translatie  (verschuiven)
-  naar links, naar rechts, omhoog en omlaag: met de pijltjestoetsen.

Strekken en krimpen
-  strekken: pijltje-links of pijltje-omlaag
-  krimpen: pijltje-rechts of pijltje-omhoog.

Spiegel x-as
-  pijltje-omhoog en pijltje-omlaag.

Spiegel y-as
-  pijltje-links of pijltje-rechts
-  geeft alleen zichtbaar resultaat als de oorsprong niet op de y-as ligt.

Rotatie
-  pijltje-links of pijltje-rechts.

Reset
-  terug naar beginsituatie.

Parameters invoeren
-  gebruik decimale punt i.p.v. komma
-  daarna enter-toets. sluit