WISKUNST
wiskunde in beeld gebracht
Vlinder Fay
x(t) = sin t . (ecos t - 2 cos(4t) - sin5 (t/12))
y(t) = cos t . (ecos t - 2 cos(4t) - sin5 (t/12))
versie  2.3


Vlinderkromme
In 1989 ontdekt door T.H. Fay.

De animatie toont de opbouw van
de kromme bij toenemend bereik
van t,  oplopend van 0 tot 2 π.
Het bereik staat links onderaan de afbeelding vermeld.

De getallen 2, 4, 5 en 12 in boven-
staande formule zijn variabel in te
stellen met de parameters a, b, c en d,
zie ook helpinfo.

a : lenge van de vleugels
b : aantal grote vleugels
b : ook aantal kleine vleugels
      (aantal grote - 1)

b = even :
kleine vleugels buiten grote
b = oneven :
kleine vleugels binnen grote

c = 0 en b = even :
er ontstaat een 'bloem'

Zie ook  regenboogvlinder.
-5
5
5
-5
beginwaarden
t = [0, 2 π]

invoerrubrieken
let bij het invoeren van parameter a t/m d op het volgende:
-  a    0 t/m 6
-  b    0 t/m 8
-  c    0 t/m 10
-  d    1 t/m 24
-  gehele getallen, geen decimalen
-  naar de volgende rubriek: tab-toets
-  vlinderkromme opnieuw berekenen: enter-toets

schuiven (sliders)
De waarden voor parameter a t/m d kunnen ook
met schuiven gewijzigd worden. De grafiek
reageert daar direct op (geen enter nodig).

Schuiven en invoerrubrieken zijn aan elkaar ge-
koppeld: als de één wijzigt, verandert de ander ook.
Schuiven hebben altijd een boven-  en ondergrens,
daarom hebben de invoerrubrieken ook die
grenzen. sluit